Oct 1, 2020

Four years later

Four years later, .....after my retirement, ......after Covid-19 confinement!, my observatory in Àger, is operational again! Thank you very much to everyone who has helped me in the last months!!

Quatre anys més tard, .....després de la meva jubilació, ..... després del confinament Covid-19!, el meu observatori a Àger, torna a estar operatiu!!. Moltes gràcies a totes i tots els que m'han ajudat en els últims mesos!!

Cuatro años más tarde, .....tras mi jubilación, ..... tras el confinamiento Covid-19!!, mi observatorio en Àger, ¡vuelve a estar operativo!!. Muchas gracias a tod@s los que me han ayudado en los últimos meses!!......Updated October