Jul 23, 2021

Talk at Agrupación Astronómica de Málaga "Sirio"

On 21 July 2021, I gave a talk to the friends of the Agrupación Astronómica de Málaga "Sirio" about the experiences gained during the process of Automation / Remotization / Robotization of my observatory:

Documentation (in Spanish):  PowerPoint of the presentation (pdf)    Video of the talk (1h20min)

El 21 de juliol 2021, vaig donar una xerrada amb els amics de la Agrupación Astronómica de Málaga "Sirio" sobre les experiències adquirides durant el procés d'Automatització / Remotizació / Robotizació del meu observatori.


El 21 de julio 2021, di una charla con los amigos de la Agrupación Astronómica de Málaga "Sirio" sobre las experiencias adquiridas durante el proceso de Automatización / Remotización / Robotización de mi observatorio.